KatKor


Specific Katkor er et nyt, pålideligt middel til diagnosticering af blæresten

Katkor er en slags kattegrus, som ikke absorberer væske, og er derfor særdeles velegnet til opsamling af urinprøver. Ved mistanke om blæresten kan dyrlægen nu på en nem måde sondre mellem calcium-oxalat, urat- og struvitkrystaller.
Eftersom der i de senere år er iagttaget en stigende mængde forskellige krystaller, er differentiering af krystallerne meget vigtig. Valget af en antistruvit-diæt eller en diæt ved oxalat eller urolithase bliver lettere. Tillige kan dyrlægen med større nøjagtighed fastslå det tidspunkt, hvor dyret fra en diæt, der opløser blæresten, bør gå over til en diæt, der forebygger blæresten.

Der er flere muligheder med specific katkor

Katkor egner sig også fortræffeligt til opsamling af urinprøver med henblik på undersøgelse for protein, glukose, ketoner, blod og vægtfylde. Dernæst kan katkor anvendes til opsamling af fæces til undersøgelse for bl.a. ormeæg og fordøjelsesindikatorer. Derimod tilrådes det, at urinprøver til bakteriologiske undersøgelser tages ved en aseptisk blærepunktur.

Specific katkor's pålidelighed

Katkor er mærkenavn på et copolymer-produkt. Det har to sikkerheds-certifikater, et fra BGA (Bundesgesundheidsamtes) og et fra FDA ( Food and Drugs Administration). Disse certfikater er opnået i forbindelse med anvendelse ved fødevarefremstilling. I en undersøgelse foretaget af AZU er det påvist, at Katkor ikke har indflydelse på måling af pH-værdier, proteinmængde og antal leucocytter og erytrocytter i (human) urin (dec 1996, FL-projects). I et forsøg med tilsvarende grus blev det ligeledes vist, at gruset ikke absorberer eller afgiver Ca, Mg og P (Z. Versuchstierkd. 1990; 33; 259-263).

Availability

KatKor is a product of Rein Vet Products.
KatKor is available from your vet.Katkor® is a registered trademark by Rein Vet Products
mail to: info@katkor.com